Проведено заседание на Управителния съвет на Държавно предприятие „Държавна петролна компания“ на 19.10.2021 г.